Våre Tjenester

Prosessanlegg

Vi leverer komplette løsninger med propan/naturgassanlegg innenfor segmenter som metalurgi, vaskeri, bakeri, bryggeri, gartneri, etc. Det har i de senere år, vært mer oppmerksomhet på å konvertere produksjonslinjer fra olje til gass. Gass er som kjent mer miljøvenlig enn olje spesielt når det gjelder lokal miljøforurenssing. Flere større bedrifter har tatt dette hensynet til sine ansatte og nærmiljøet og har derpå valgt en mindre miljøforurensende energikilde. Gassmontasje & Service AS prosjekterer, leverer, monterer komplette løsninger for våre kunder. 

Bolig gassanlegg

Vi prosjekterer, leverer, monterer komplette Propananlegg i leilighetskomplekser og eneboliger. Det er flere som velger gasspeiser, kok, ovner for oppvarming av utearealer, grill på gass.

Gassmontasje & Service As leverer også her komplette løsninger for våre kunder.

Propantanker

For de respektive propananlegg, vil anbefalt tankstørrelsen variere i forhold til effektbehov, beliggenhet,

fyllefrekvens, etc. Det vil også vareiere noe ut i fra plass/muligheter for plassering av propantanken.

Vi leverer alle typer tankstørrelser og tanktyper som dekker våre kunders behov. Tanktype/størrelse, anbefales/vurderes ut i fra forprosjekteringen og anbefales til våre kunder basert på nevnte forutsetninger/hensyn.

Kjel

Vi leverer også komplette propan/Naturgassanlegg for drift av kjeler for sentralvarmesystemer, energisentraler, etc.

Stor Kjøkken / Restauranter

Gassmontasje & Service AS prosjekterer, leverer, monterer også propananlegg for drift av grill linjer som kok, kombidamperer, grill, etc. Vi har også vedlikehold på denne type anlegg.

Vårt formål er at våre kunder ikke skal ha unødvendige bekymringer eller med å få

levert en vare som er i henold til gjeldende regelverk. Vi tar ansvar og leverer komplette løsninger til våre kunder uten at der oppstår uventede og uforutsette utfordringer for  våre kunder.

Spesialgassanlegg

Vi prosjekterer, leverer og monterer spesialgassanlegg til laboratorier, analyse, etc. Her er der ofte spesielle krav til ultra rene gasser som har en meget høy renhet. For å ivareta denne renheten på gassene fra gassflasken og frem til bruksenheten, er det også spesielle krav til type gass utstyret som leveres/monteres. Gassmontasje & service AS besitter kompetanse innenfor dette segmentet og kan derpå hjelpe våre kunder med valg av riktig utstyr relatert til de gasser som er behov for.

Sentralgassanlegg

Vi prosjekterer, leverer, monterer tradisjonelle sentralgassanlegg for brennebord, plasmabrennere, sveisegasser, med Oksygen, Nitrogen, Hydrogen, Blandgasser, brenngasser, etc. For denne type anlegg, anbefaler vi våre kunder riktig valg av de respektive gasser, derpå også blandt annet brenngass da vi ikke har ineteresser som inbefatter salg av gasser, men informerer kundene våre om riktig valg av gass til de respektive formål. Flere av våre kunder har valgt Propan som brenngass i kombinasjon med Oksygen da dette er en meget rimelig gass i forhold til de vanlige tradisjonelle brenngasser som benyttes. Propan har tilnærmet samme egenskaper som andre brenngasser som benyttes. 

Fisk og Næringsmiddel

Vi projekterer, leverer, monterer gassløsninger innenfor Smolt, næringsmiddel. Gassmontasje & Service AS monterer oksygenanlegge innen for lanbaserte anlegg for smolt, fisk. Vi leverer også næringsmiddelanlegg for pakking av kjøtt, frys, slakt av fisk, etc.

Vi bistår våre kunder med anbefalte løsninger hva gassutstyr, rørføringer, doseringsutstyr angår.

Brannslukking Øvelsesanlegg

Vi projekterer, leverer, monterer propananlegg for drift av diverse øvelsesobjekter for brannslukking med bruk av propan. Vi bistår våre kunder med forslag til utforming av objekter som ventilbrann, vannkar, el skap, koketopp, etc. For denne type objekter kan det benyttes Propan væskefase, Propan gassfase, eller kombinasjon av begge. Vi er meget nøye på at anlegget har en teknisk utførelse som miniserer risikoen ved drift og det som er like viktig, at driftspersonellet får en grunndig opplæring.

For denne type anlegg, er det særskilte krav til meget detaljerte driftsinnstrukser og varslingsplan som ivaretar sikkerheten ved drift av anlegget.  

Kontakt oss

Send oss en melding, så kontakter vi deg for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss