Vi prosjekterer, monterer og leverer alt innen gassanlegg

Vi er en bedrift som er prosjekterende, leverandør og utførende innen alle typer gassanlegg. Vi leverer anlegg med komplette løsninger som for eksempel boliggassanlegg med gasspeiser, kjeler for oppvarming av bolig, og kokeenheter.

Når det gjelder lovpålagte uavhenhgig ferdigkontroll og uavhengig systematisk tilstandskontroll, utfører vi dette også som unederleverandør til ett akreditert selskap.


Vi leverer også større propananlegg innen prosess. Vårt sortiment dekker produkter fra de fleste importører i Norge.

Kontakt oss

Våre tjenester

Komplette boliggassanlegg med ildsteder, kok, ovner for oppvarming av ute og inne arealer, etc.

Prosessindustri relatert metalurgi, vaskeri, bryggeri, bakeri, etc.

Storkjøkken og Restaurant

Sentralgassanlegg for Industri

Oksygeneringsanlegg innen fiskeoppdrett

Prosessanlegg for drift av kjel, brenner, etc.

Propantanker undergrunn/overgrunn i alle størrelser 

Gassanlegg relatert analyse, spesialgass til Laboratorier

Brannslukking Øvingsanlegg