Av våre produkter og gassanlegg prosjekterer, installerer og drifter vi følgende:

    * boliggassanlegg,
    * næringsmiddelanlegg
    * storkjøkken/restaurant
    * oksygeneringsanlegg innen fiskeoppdrett
    * spesialgassanlegg innen laboratoriet
    * tradisjonelle sentralgassanlegg innen industri
    * prosessanlegg for drift av kjel, brenner etc  

Vi har også kontroller og sertifisering av anlegg på skip og installasjoner innen offshore.
Vi har allsidig erfaring og leverer nøkkelferdige anlegg. Ingen gassanlegg er for store.
Vi tilbyr våre kunder trygghet, sikkerhet og god oppfølging.