Gassmontasje & Service AS ble etablert i 2002 men gründeren har erfaring innen gass siden 1990.

Vi er totalt seks ansatte. Fire heltidsansatte som installerer og vedlikeholder utstyr.
I administrasjonen har vi en heltids- og en deltidsansatt. Gassmontasje & service AS innehar alle sertifikater og er sertifisert som godkjent installasjonsbedrift i henhold til Norsk Gassnorm.